Básnický koutek vesnické kutálky

13.01.2012 13:39

V lednu tohoto roku jsme se přihlásili do literární soutěže pro nedoceněné umělce, zkrachovalé ztroskotance a anonymnní alkoholiky. Nedávno jsme vám přinesli pohádku o popelce a naše verze je natolik úspěšná, že už třetí den obchází kolem naší zkušebny James Cameron s nabídkou na zfilmování (prej na úkor Avatara 2 nebo co). Nyní vám přinášíme další literární kousek, který se jmenuje:

Balada na plamenné licitace spojení všehokrásna (pracovní názeb Jebovárna)

Svěží vánek a šum lesních vládců
dráždí onu panenskou krajinu
tam na popravišti trestanců
svoji kadeři shodily koruny modřínů

Hle veveřice a v dáli konipas se pase
onu idylku v rozpoložení absintů
však kazí divoké prase
i vítr náhle ztichl

Nad hlavami jest tichozrádně klenoucí se nebe
a toť kopule vesmíru v našich myslích
nechť pohltí moc veškerenstva
vládce kanoucí slzu ve svitu svící

úplněk a měsíc studu na nebi visící
jak bledé tváře z výšin vstanou
na křišťálovou hladinu noční touhy
v odrazu a lesku zdobící

Nechť nastane jitro a vánek ranní
pro pseudopestré všehokrásno
zbaví svět blankytného oparu
a nad pohřebištěm noci poletují havrani